Relacje Inwestorskie

15.09.2022

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Download
Wysokość kapitału zakładowego: 696 114,50 zł - w całości opłacony.
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu. Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr będzie prowadzony przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, NIP: 1080014541, KRS: 0000446527. Tym samym Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Zmorph S.A., tj. we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.
Wezwanie pierwsze
Wrocław, 23 września 2020r

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy.
Rejestr będzie prowadzony przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, NIP: 1080014541, KRS: 0000446527.

Tym samym Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Zmorph S.A., tj. we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).
Wezwanie drugie
Wrocław, 14 października 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Wezwanie trzecie
Wrocław, 28 października 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.
Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).
Wezwanie czwarte
Wrocław, 25 listopada 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.
Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).
Wezwanie piąte
Wrocław, 11 grudnia 2020r
Spółka pod firmą Zmorph Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana o rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000724021 (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać do 31.12.2020r. w siedzibie Spółki przy ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00.
Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Podstawa prawna: art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Andrzej Burgs

CEO

Magdalena Krawczak

VP

Rada nadzorcza

  1. Joanna Danaj
  2. Anastazja Burgs
  3. Marcin Adamczyk
  4. Olga Czerwińska
  5. Oktawian Jaworek