Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi przetargami: 

 

UWAGA! 13-03-2017 ogłoszono wyniki postępowania nr 1/2017 (dokument z wynikami znajduje się poniżej).

 

  • - Wyniki postępowania nr 1/2017 - Pobierz

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

W związku z realizacją projektu pt. Wsparcie przedsiębiorstwa ZMORPH Sp. z o.o. w promocji marek produktowych na zagranicznych rynkach. Spółka zaprasza do składania ofert na Kompleksową organizację wyjazdu dla 4 osób na Targi CeBiT w Hannoverze w dniach 20-24 marca 2017r., wytworzenie i instalację elementów dekoracyjnych stoiska, wydruk broszur oraz wynajem sali na targach. Postępowanie ofertowe trwa od 07-02-2017 do 10-03-2017 do godz. 12. 00. Szczegóły w poniższych plikach:

  • - Treść zapytania nr 1/2017 - Pobierz
  • - Załącznik nr 1 do zapytania nr 1/2017 - Pobierz
  • - Załącznik nr 2 do zapytania nr 1/2017 - Pobierz 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/3.3/2016:

 

W nawiązaniu do punktu XI. INFORMACJE DODATKOWE z zapytania ofertowego 1/3.3/2016 informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego o numerze 1/3.3/2016. Jednocześnie informujemy, że kolejne postępowania ofertowe zostaną ogłoszone na naszej stronie w najbliższym czasie. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/3.3/2016:

 

W związku z realizacją projektu pt. Wsparcie przedsiębiorstwa ZMORPH Sp. z o.o. w promocji marek produktowych na zagranicznych rynkach. Spółka zaprasza do składania ofert na Kompleksową organizację wyjazdu dla 3 osób na Targi Consumer Electronic Show Las Vegas USA w dniach 5-8 stycznia 2017, wytworzenie i instalację elementów dekoracyjnych stoiska oraz wynajem sali  na targach. Postępowanie ofertowe trwa od 26-11-2016 do 28-12-2016 do godz. 12. Szczegóły w poniższych plikach:

  • - Treść zapytania nr 2/3.3/2016 - Pobierz
  • - Załącznik nr 1 do zapytania nr 2/3.3/2016 - Pobierz
  • - Załącznik nr 2 do zapytania nr 2/3.3/2016 - Pobierz
  • - Wyniki postępowania ofertowego nr 2/3.3/2016 - Pobierz 

 

UWAGA! Aktualizacja zapytania ofertowego i formularza ofertowego (załącznik numer 1) wynikająca z błędu słownego i niejasności (nie wpływających na przedmiot zamówienia, zasady uczestnictwa w przetargu ani przestrzeganie zasady konkurencyjności).

UWAGA! 29-12-2016 ogłoszono wyniki postępowania nr 2/3.3/2016 (dokument z wynikami znajduje się powyżej).

Kontakt:

Tel.: + 48 71 382-89-41
e-mail: dotacja@zmorph3d.com
ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław